หน้าหลัก

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2567

วีดีโอกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566

แผนผังสถานที่จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 25665ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565

พิธีวางพานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี 2564

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564

วีดีโอกิจกรรมการแข่งขัน ปี 2564

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show 2564

การแข่งขันประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมสาขาวิชาและหน่วยงาน ปี 2564

กิจกรรมการอบรมและบรรยายพิเศษ ปี 2564

Loading