หน้าหลัก

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย

พิธีวางพานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี 2564

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564

วีดีโอกิจกรรมการแข่งขัน ปี 2564

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show 2564

การแข่งขันประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมสาขาวิชาและหน่วยงาน ปี 2564

กิจกรรมการอบรมและบรรยายพิเศษ ปี 2564

 23,595 จำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมด,  2 จำนวนผู้เข้าวันนี้