รูปภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม ปี2566

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 วันที่ 16 สิงหาคม 2566

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2566

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รูปภาพกิจกรรม ปี2565

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (17-08-65)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (18-08-65)

รูปภาพกิจกรรม ปี 2564

พิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันที่ 18 สิงหาคม 2564

พิธีเปิดงานและการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) กับระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเครือข่าย

กิจกรรมนิทรรศการภายในงานระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564

Loading