ระเบียบการแข่งขัน 2566

ระเบียบการแข่งขัน

****แบบฟอร์มรับสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

10.1.แบบฟอร์มรับสมัครการ แข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา

10.2.แบบฟอร์มรับสมัครการ แข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประถมศึกษา

10.3.แบบฟอร์มรับสมัครการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Loading